FOTO RAMI AIRTIGHT
4

Complete airtightness, zero leaks.

Image0165

SISTEMA DE UNIÓN RAMI-AIRTIGHT® PARA TUBO CIRCULAR LISO - ESTANQUEIDAD ATC 1

UNDER CONSTRUCTION !!